Zintegrowany system nawigacji śródoperacyjnej w chirurgii laryngologicznej.

medicus

System Matrix Polar stanowi rozszerzenie systemu obrazowania wysokiej rozdzielczości oraz dokumentacji DiVAS do zastosowań endoskopowych i mikrochirurgicznych.

System nawigacyjny daje chirurgom trwałe wsparcie w sposób ciągły, łącząc radiologiczne dane obrazowe z bieżącym obrazem endoskopowym. Dzięki temu przez cały czas znana jest pozycja instrumentów w polu operacji.

W przypadku kontaktu ze złożonymi specyficznymi dla danego pacjenta strukturami anatomicznymi lub brakiem anatomicznych punktów orientacyjnych, system skutecznie zapewnia optymalną orientację. Zabiegi stają się łatwiejsze i bezpieczniejsze, a ryzyko powikłań zmniejszone.

Zalety:

 

Centrala

Medicus Sp. z o.o. 
Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985,
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100,
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: [email protected]