Urządzenie do pomiarów potencjałów wywołanych ABR ICS CHARTR EP 200, Otometrics

medicus

Kliniczne urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Umożliwia wykonywanie badań ABR dla bodźca typu trzask oraz ton. Opcjonalne moduły elektrokochleografii, słuchowych potencjałów średniolatencyjnych (AMLR) i późnolatencyjnych (ALR), fali P300 oraz ASSR budują zaawansowany profesjonalny system diagnostyczny. Opcja badań VEMP (ang. Vestibular Evoked Myogenic Potential) poszerza zakres badań przedsionkowych o cenne dane diagnostyczne dotyczące układu równowagi.

 

Zalety:

 

Centrala

Medicus Sp. z o.o.

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
Tel. 71 34 72 100
Faks: 71 34 72 111
info@medicus.com.pl
www.medicusexpert.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Pon-pt – 8.00 – 20.00
Sobota 8.00-14.00